Jak statystyka może pomóc w wyciągnięciu wniosków z badania ankietowego?

Analiza statystyczna pozwala wykorzystać wiele metod statystycznych, które umożliwiają badanie danych i ułatwiają wyciąganie z przeprowadzonych badań wniosków. Podstawowymi działaniami podejmowanych w ramach analizy statystycznej są analiza struktury danych oraz badanie współzależności między poszczególnymi zmiennymi. Pierwsze działanie daje ogólny obraz wyników badania, zaś drugie – pozwala zidentyfikować sytuacje, w których badane czynniki są współzależne od…