Jak wprowadzać wyniki badań do Excela?

Oprogramowaniem wykorzystywanym przeze mnie do przeprowadzania analizy statystycznej jest MS Excel oraz Statistica. Dużą zaletą wykorzystywania tych programów jest przede wszystkim elastyczność. Dzięki wielu ich funkcjom można tworzyć rozbudowane analizy, a także dowolne prezentacje graficzne wyników badań (np. wykresy). Pozwala to na stworzenie czytelnego obrazu wyników analizy. Stąd też do rozpoczęcia prac nad daną analizą…

Jak statystyka może pomóc w wyciągnięciu wniosków z badania ankietowego?

Analiza statystyczna pozwala wykorzystać wiele metod statystycznych, które umożliwiają badanie danych i ułatwiają wyciąganie z przeprowadzonych badań wniosków. Podstawowymi działaniami podejmowanych w ramach analizy statystycznej są analiza struktury danych oraz badanie współzależności między poszczególnymi zmiennymi. Pierwsze działanie daje ogólny obraz wyników badania, zaś drugie – pozwala zidentyfikować sytuacje, w których badane czynniki są współzależne od…